MANIFEST PER A LA DEFENSA DE PUNTA NATI

La zona de Punta Nati, al nord-oest de Ciutadella, des de la Torre del Ram fins a Cala Morell, atresora la més alta concentració a Menorca d'elements arquitectònics construïts en pedra seca: quilòmetres de parets i centenars de barraques i ponts de bestiar vertebren un paisatge cultural i natural únic al món per la seva singularitat.  El valor del paisatge de Punta Nati és reconegut al Pla Nacional de Paisatges Culturals d'Espanya i per l'organisme ICOMOS (Consejo Internacional de Monumetos y Sitios UNESCO). Un paisatge i una riquesa, que pel seu reconeixement internacional, tria Ciutadella com a seu del Congrés Internacional de la Pedra Seca en 2018, organitzat per la SHA Martí i Bella. Un patrimoni que forma part de la nostra identitat, herència i llegat històric, fruit d'una singular manera de viure i conviure, respectuosa i equilibrada, amb el territori. Possiblement l'exemple més clar de l'acció ecològica entre home i natura, en una illa Reserva de la Biosfera. L'associació Amics de Punta Nati, davant el projecte del mega parc fotovoltaic de Son Salomó, és conscient de la necessitat de fer una crida social, de sensibilitzar els habitants d'aquesta terra definida per la pedra apilada; així com davant l'Administració que té les lleis (12/1998 Patrimoni Històric) i eines per a protegir l'herència cultural i patrimonial que la societat present i futura té dret a conèixer i gaudir. Els amics de Punta Nati demanem: la protecció del paisatge cultural amb la seva declaració com a BIC.  Aquest patrimoni és tradició viva que cal protegir perquè les manifestacions més emblemàtiques no desapareguin davall altres interessos temporals, com un parc fotovoltaic, i d'iniciativa privada i de magnitud desproporcionada en un territori finit. Fet indefensable amb una filosofia ecològica.  Manifestam que no hi pot haver interessos oposats entre patrimoni i energies netes. No existeix dicotomia entre paisatge i renovables, aquest és un fals debat. Darrere la suposada necessitat de sacrificar el patrimoni per a produir energies alternatives s'amaga la promoció d'interessos privats i es deriva cap a la dependència energètica amb les grans multinacionals.  Proposem: la reflexió del projecte fotovoltaic a la zona, el seu error d'emplaçament entre elements etnològics, restes arqueològiques i valors naturals; i sobre l'extensió desmesurada que el converteix en el tercer parc d'Espanya. Així proposam una reducció fins a 50Ha. inclòs el parc ja existent de 14 Ha.  Defensem: una actitud oberta que no exclou cap tipus de valor aplicat al paisatge, on cultura, desenvolupament i ecologia van de la mà, cercant l'equilibri, el respecte i la continuïtat de cada un. Amics de Punta Nati defensa l'acció ecològica de propostes i programes d'implantació de projectes d'energia alternativa. Una acció necessària per a la continuïtat de la nostra Reserva de la Biosfera, de la mateixa manera que és necessària la defensa de la nostra essència home-territori.  Des d'Amics de Punta Nati defensam la necessitat de canviar de model energètic per aturar l'escalfament global. Aquest canvi implica arribar a la sobirania energètica. Fet que necessàriament requereix seguir un model que encaixi harmònicament en el paisatge. El canvi cap a la sobirania energètica passa per la democratització de l'energia a través de productores locals i amb participació de l'administració. Amb l'exercici d'una planificació que s'adapti a les necessitats locals i impliqui un consum conscient i racional amb la participació dels factors socials (consumidors) en tot el procés.  Fem una crida a la societat, la menorquina, a Ciutadella perquè valori el tresor que té just a la porta de casa, en cada tanca, en cada pedra... creat per milers de gestos ancestrals i l'acció dels nostres avantpassats que han modelat el nostre territori. Fem una crida perquè cada un defensi la sobirana d'un paisatge, Punta Nati, que és la nostra identitat, així com la llengua, la remor de la mar, el blau del nostre cel, l'aroma de la sal... Sempre a punt!.