INSCRIPCIONS CURS 2018/2019

Estimades amigues i amics, com ha anat l’estiu?  Heu trobat a faltar les estones dels dissabtes al cau? als amics i amigues de l’agrupament? Les excursions que varem fer tots junts? Doncs el pròxim curs ja està a punt de començar!!! Inici de curs: dia 13 d’octubre a les 16:00h. Com apuntar-se? De moment TOTES LES UNITATS ESTAN PLENES i no hi queda plaça per a més fillets/es nouvinguts en cap lloc . Pels joves escoltes que ja varen venir l'any passat al cau: dies 26 i dia 27 de setembre de 19.00h a 20.00h. En breu enviarem els fulls d' inscripció per mitjà electrònic. Si feis canvi d' unitat cal portar la camisa antiga i s' entregarà dins el novembre la nova.  Al cau de caps, dins el pati de l’ agrupament! . Si hi ha alguna baixa tindran lloc els i les fillets/es que estan en llista d' espera des de l' any passat. Són molts els fillets/es de l’agrupament (entre tots/es i els i les responsables d' aquests som 100 persones aproximadament...!) i donem prioritat a tots els escoltes que venen del curs passat. Sempre queda l'opció d' anar a l'agrupament Federico Pareja a la plaça de la Pau o al de Sant Rafel. La quota d’aquest any serà de 65€, amb els quals es cobreix l' assegurança que contracta “Escoltes de Menorca”per a totes les persones censades i altres despeses. Quines coses cal fer i portar? El full d' inscripció emplenat i signat per pares i mares o tutors i l’ escolta que s’ apunta. Còpia del rebut bancari amb el pagament de la quota on surti el nom del fillet/a que és vol apuntar. Fulla de drets d’ imatge i protecció de dades (emplenada i signada pel responsables de l’ infant/jove). Llegir i entendre el reglament de Funcionament Intern: Els fillets/es de l¡ agrupament vindran voluntàriament al cau, mai obligats pels seus pares/mares o tutors/es. Es prega puntualitat a l’ hora de començar i acabar les activitats tant ordinàries com extraordinàries. Els fillets/es pares i mares es comprometen col·laborar i a informar-se amb regularitat del funcionament de la entitat, de les activitats de la seva unitat i agrupament amb els mitjans de comunicació propis (cartellera, blog i correu electrònic) de la nostra associació. recordem que la nostra associació promou el respecte i l’ educació en valors mitjançant la descoberta de la natura, la convivència, els jocs, dinàmiques i activitats i sobretot la llei escolta.