Camisa Escolta

ADQUIRIR UNA CAMISA ESCOLTA
La camisa escolta és l'uniforme que portem i que ens identifica. El color de la camisa dependrà de l'edat
que tingui el vostre fill/a i de la unitat a la que pertany:
- color taronja: unitat castors i llúdrigues
- color groc: unitat de llops i daines
- color blau: unitat de ràngers i guies
- color vermell: unitat de pioners i caravel·les
- color verd: unitat de trucs
Les camises són custodiades per l'agrupament.
L'agrupament serà l'encarregat de repartir-les als fillets/es inscrits al curs i es reutilitzen d'un any a l'altre.
Cal tenir en compte que la camisa s'ha de portar a les sortides d'unitat, sortides d'agrupament i events
especials realitzats a nivell insular. La camisa es portarà a vegades damunt el jersei si fa fred i s'ha
d'utilitzar la mateixa camisa ( del mateix color) durant uns tres anys. Això és important de cara a demanar
la talla que es vol.
Com que les camises es reutilitzaràn d'un any per l'altre, es prioritzarà l'ús de les que ja disposem al nostre
agrupament, per tant, LES TALLES SERÀN SEMPRE APROXIMADES
El preu de la camisa és 20 euros. Aquests diners es pagaràn quan s'adquireixi la camisa per primera
vegada, i es tornaràn a la familia ( si ho desitja) quan el fillet/a deixi de formar part de l'agrupament.
Com funciona la reutilització de les camises:
• Fillets/es nous que inicien aquest any: Cal pagar 20 euros per a la compra de la camisa. Se'ls
proporcionarà una camisa del color que els correspongui
• Fillets/es que no és el primer any i segueixen a la mateixa unitat: es quedaràn la camisa que
tenien del curs anterior
• Fillets/es que no és el primer any però canvien d'unitat: el dia de les inscripcions tornaràn la
camisa que utilitzaven el curs passat i se'ls proporcionarà una camisa amb el nou color. En aquest
cas els caps us avisaràn de què heu de tornar-la
• Fillets/ es que NO segueixen dins l'agrupament: han de tornar la camisa a l'agrupament i se'ls hi
tornaran els 20 euros depositats (en cas que així ho desitgin)
• En cas que algun fillet/a segueixi dins l'agrupament, canvii d'unitat però no vulgui tornar la
camisa i quedar-se-la de recòrd, caldrà tornar a pagar els 20 euros per adquirir una nova camisa
del color corresponent a la nova unitat.
• En cas que algun fillet/a tingui una camisa de la seva familia ( pare, mare, germà, .... que ha estat
escolta) pot utilitzar-la i portar-la. Cal ensenyar-la primer als caps de l'agrupament per veure si
està homologada. Es marcarà com a pròpia i no caldrà pagar els 20 euros.
IMPORTANT:
Cal recordar que és important fer un bon ús de les camises i tenir cura d'elles:
- Rentar-les
- Cosir-les en cas de què es rompin.
- Quan es tornin a l'agrupament cal entregar-les netes.
- Es marcaran ( amb el nom del vostre fill/a) amb una marca que NO sigui permanent i es pugui retirar
quan la camisa es torni a l'agrupament