Com apuntar el vostre fill a l'agrupament


COM POTS APUNTAR-TE PER FORMAR PART DEL NOSTRE AGRUPAMENT?

Per formar part del nostre agrupament cal apuntar-se prèviament a “ la llista d'espera”, ja què actualment tenim molta demanda.

La llista d'espera està oberta tot l'any i per tant, us hi podeu apuntar en qualsevol moment. Per fer-ho cal enviar un email a la direcció : aesantantonimariaclaret@escoltesmenorca.org aportant les dades següents:
- nom i llinatges del fillet/a
- nom i llinatges del pare/mare/tutor
- data naixament del fillet/a
- telefon de contacte

En rebre l'email inscriurem al vostre fill/a a la llista d'espera i us confirmarem que ho hem fet contestant-vos a l'email.

Apuntarem en ordre estricte de solicitud.

La llista d'espera es tancarà a finals d'agost de cada any, es revisarà; i a finals de setembre ens posarem en contacte amb aquelles persones que SI tenen plaça per a apuntar-se a l'inici del següent curs.

Si el mes de setembre no ens hem posat en contacte amb vosaltres significa que el vostre fill/a NO té plaça pel curs venidor, però això no significa que s'hagi de tornar a apuntar; seguirà apuntat a la llista d'espera, sense perdre la prioritat fins al curs següent.

COM S'ASSIGNEN LES PLACES CADA ANY?

Els fillets/es que ja formen part de l'agrupament ( ja han cursat algun curs) tenen prioritat i reserven la seva plaça fins que es dónen de baixa de forma voluntaria.

Les places ofertades per a noves incorporacions dependràn:
 • de les baixes dels fillets/es que ja venien altres anys
 • del nombre de fillets/es que canvien d'unitat
 • dels adults / responsables i les titulacions ( monitor i director de lleure) de què disposem pel nou curs

Una volta definit el nombre de places que s'oferta per a l'inici del nou curs, s'assignaràn les places disponibles de la següent manera:

 • Tindran prioritat per entrar els fillets/es:
 • amb situació de vulnerabilitat ( discapacitat, malaltia, risc exclusió social,...)_ en aquest casos caldrà presentar justificació quan es demani inscriure's a la llista d'espera
 • amb germans/es dins l'agrupament
 • familiars de caps ( entenent per familiars germans, nebots, fills o cosins)
 • Ordre estricte d'inscripció


**RECORDAR**
 • Es poden apuntar fillets/es amb una edat compresa entre 7 i 11 anys
 • A pesar d'estar apuntat a la llista d'espera dins l'edat compresa, si quan us toqui una plaça, el fillet/a té més d'onze anys ja no podrà formar part de l'agrupament
 • De forma excepcional, s'acceptaran fillets/es majors d'11 anys ens els casos següents:
 • discapacitat o risc d'exclusió social
 • anys amb poca demanda i moltes places disponibles
 • No es pot venir a provar els caus