Donar Sang

QUE ÉS LA SANG? Abans de d' entrar en matèria cal recordar que una donació de sang pot salvar fins a 3 vides. Doncs en aquesta pàgina romandran penjades algunes informacions sobre la donació de sang per a més informació vos podeu adreçar al vostre metge de capçalera o fer una visita virtual o presencial  a la Fundació Banc Sang i Teixits de les Illes Balears , situada al C/ Rosselló i Cazador número 20 de 07004 Palma de Mallorca o cridant si vos cau enfora al tel: 971764433.  Anem per feina doncs! . La sang és un teixit líquid que recorre l’organisme, a través dels vasos sanguinis, transportant cèl·lules, tots els elements necessaris per dur a terme les seves funcions vitals (respirar, formar substàncies, defensar-se d’agressions). La quantitat de sang d’una persona està en relació amb la seva edat, el seu pes, sexe i alçària. Una persona adulta té entre 4,5 i 6 litres de sang, és a dir, un 7% del seu pes corporal. La sang transporta els principis nutritius des de l’aparell digestiu fins a les cèl·lules, d’on es recullen també les substàncies de rebuig per eliminar-les gràcies als ronyons, el fetge i altres òrgans d’excreció. També és l’encarregada de regular el transport de l’oxigen i l’eliminació de l’anhídrid carbònic. Té un paper important en funcions com la coagulació, la immunitat i el control de la temperatura corporal. Un 60,4 per cent de la sang donada va destinada a persones amb càncer i malalties sanguínies i per a pacients amb determinats tipus d'anèmia. Un 34,3% és per a malalts operats, incloent aquells amb afeccions cardíaques, i per a persones que han patit algun tipus de traumatisme, com els ocasionats en accidents de circulació. Un 2,4% és per a les pacients d'Obstetrícia i ginecologia. Un 2,9% per a nens.ALGUNES FETS IMPORTANTS SOBRE i  PERQUÈ CAL DONAR SANG. S’han descrit  quatre combinacions essencials d’eritròcits i plasma, que defineixen els quatre grups sanguinis que es coneixen amb les lletres O, A, B i AB. En cada un dels grups descoberts, els eritròcits tenen a la seva superfície una substància (antigen), que els diferencia. El grup A té l’antigen A, el grup B té l’antigen B, el grup AB té els dos antígens i el grup O no té antigen ni A, ni B. L’any 1940, es detecta l’existència d’un nou antigen a la membrana dels eritròcits de la majoria de la població. Aquest antigen és anomenat Rh (D), ja que les primeres investigacions es van realitzar en un simi del tipus Macaccus Rhesus. Les persones Rh negatives (no tenen l’antigen D) només podran rebre sang de donants Rh negatius. En les transfusions, tant el donant com el receptor han de pertànyer al mateix grup sanguini ABO i a Rh. Només excepcionalment, es pot transfondre sang d’altres grups compatibles. Hi ha altres grups sanguinis també classificats per lletres, com, per exemple, M, N, S i P, i d’altres coneguts pel nom de les persones en les quals es van identificar els anticossos per primera vegada (Kell, Duffy, etc.). Cada dia molts malalts necessiten una transfusió. A les Illes es  necessiten diàriament 200 donacions. En una operació es poden transfondre fins a 20 donacions. Una futura mare pot necessitar fins a 10 donacions en el part. 1 de cada 10 persones ingressades en un hospital necessitarà almenys una donació de sang. Un accidentat de trànsit pot necessitar fins a 30 donacions de sang. Un malalt de càncer pot necessitar fins a 200 donacions. Tots els grups sanguinis són necessaris. Una donació pot salvar tres vides. La sang no es pot fabricar. La donació de sang és un acte segur i gens dolorós


PREGUNTES SOBRE LA DONACIÓ DE SANG.  Puc donar sang? Pot donar sang qualsevol persona de entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dejú però si que cal haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l’any. Entre cada donació han de transcórrer almenys 2 mesos (60 dies). Dones fins a 3 vegades a l'any. Puc donar sang si estic embarassada o segueixo en període de lactància? Les dones embarassades o en període de lactància no han de donar sang donada la seva major necessitat de ferro però si que poden donar transcorreguts 6 mesos del part, o fins que hagi conclòs la lactància, qualsevol de les dues opcions que sigui més prolongada.  Quantes donacions de sang es necessiten a les Illes Balears? Actualment, per cobrir les necessitats hemoteràpiques de les Illes Balears es necessiten 200  donacions de sang diàries, 3.750 mensuals i 45.000 donacions anuals.  Puc donar sang si sóc major de 65 anys? Sí, amb permís del metge responsable, renovat almenys anualment, els donants habituals podran continuar donant fins als 70 anys, sempre que tinguin bona salut, sense restriccions o limitacions en la seva activitat. Fa mal la donación de sang? La punxada és similar a la que ens fan en un anàlisis de sang. Tant el material d'extracció, com el personal sanitari estan especialment preparats per donar una correcta atenció a les persones que donen sang. Per què no es pot donar amb un pes inferior a 50 Kg.? Perquè el material (borses de sang) està dissenyat per 450cc. quantitat que no es pot extreure a una persona inferior a aquests 50 Kg. S'ha d'estar en dejú per donar sang? No. És convenient no tenir l'estómac buit, però si haver realitzat la digestió. Cal esperar 30 minuts després del berenar o 2 hores després d'un menjar quantiós (migdia/sopar). S'han d'evitar els menjars rics en greixos abans de la donació. Puc donar si m'he fet un pírcing o un tatuatge? Sí, una vegada transcorreguts 4 mesos des que et vas fer el tatuatge o el pírcing. Puc donar prenent medicaments? Depèn del medicament i la raó per la qual s'estigui prenent. Consulta al personal mèdic.  Puc donar sang havent sofert hepatitis? Sí, pots donar sempre que l'hepatitis que hagis patit hagi estat una hepatitis A i hagin passat 6 mesos o més de la curació. Mai, en el cas de l'hepatitis B, ni al C. Puc donar sang tenint la menstruació? Sí. Sempre que et trobis bé. Puc donar sang sent diabètic? Sí, si ets diabètic amb tractament de pastilles. En el cas de precisar injeccions d’ insulina no podràs donar sang.


MÉS PREGUNTES SOBRE LA DONACIÓ DE SANG. Influeix l'índex de colesterol en la possibilitat de donar sang? No. Tampoc rebràs aquesta informació en el resultat de l'analítica ja que per realitzar aquestes anàlisis cal estar en dejú al contrari dels que es recomana per a la donació. Em puc contagiar al donar sang? No, el material és estèril i d’un sol ús i està dissenyat perquè una vegada usat no pugui ser reutilitzat. Des de quina edat puc donar? Sent menor, es pot donar amb autorització paterna? Pots donar sang des de la majoria d'edat legal (18 anys), encara que hi hagi autorització paterna. Quant temps es necessita per a recuperar el volum de la sang donada? En 24 hores el nostre organisme ha recuperat el volum sanguini i es troba en condicions normals. Abans d'aquest temps, hem d'evitar realitzar activitats perilloses que requereixin esforços físics elevats. Què és l’ autotransfusió? Puc guardar la meva sang? És la donació que el propi pacient realitza abans d'una operació quirúrgica programada. Al pacient, sota control mèdic, i amb l'aportació de ferro necessari, se li extreu la seva sang que serà conservada i emmagatzemada a 4ºC, per poder cobrir les necessitats que puguin sorgir durant l'acte quirúrgic. Si es realitzen totes les analítiques a la sang per què es realitzen tantes preguntes en el qüestionari? Amb el qüestionari mèdic es protegeix tant la salut del donant, evitant la donació quan pugui perjudicar-li, com la del malalt, descartant les situacions de risc de contagi d'una infecció transmissible per la sang durant el període de finestra (temps que transcorre des que algú es contagia fins que apareix reflectit a les proves de laboratori). Quines religions no accepten la donació ni la transfusió de sang? Només els testimonis de Jehovà. Quin és el grup sanguini més sol·licitat? Tots els grups sanguinis són necessaris ja que qualsevol pot necessitar una transfusió del seu grup sanguini encara que estigui més o menys representat en la població. Els grups sanguinis més comuns en la població espanyola són l'A + i l'O +. No obstant això, el grup universal és l'O-, atès que es pot utilitzar per transfondre a pacients de tots els grups sanguinis en una situació d'urgència, però únicament el té el 8% de la població. No obstant això, pel que fa a la transfusió de plasma, és important saber que els donants AB són donants universals d'aquest component sanguini i representen menys del 4% de la població. Per què és voluntària i altruista la donació de sang a Espanya? Per garantir la seguretat i fiabilitat de la donació. Si anés remunerada, podria donar-se el cas de donacions nascudes de la necessitat econòmica, que influiria en la sinceritat del donant, podent ocultar dades que de conèixer-se suposarien la seva exclusió. Així mateix, en ser voluntària, evitem les pressions socials que el donant pugui sofrir.