Proposta Educativa

L' Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret té la seva seu a Ciutadella, al Carrer Pere Cortés nº51 i ens podeu trobar tots els dissabtes des de Octubre a Maig des de les 16.00 a 18.00h o enviant un mail a aesantantonimariaclaret@gmail.com També podeu contactar de dilluns a divendres amb Escoltes de Menorca, Associació Diocesana d'Escoltisme de Menorca · M.S.C. - Pl. Reial, 10 1º - Maó - Menorca · 971 368 863 o visitant escoltesdemenorca.org . L’estructura bàsica de l’agrupament la formen actualment unes 40 persones que es reparteixen les següents tasques: cap d'agrupament, caps d'unitat,  consiliari, secretari, tresorer, equip de  pares i mares i sobretot els més de 75  fillets/es a qui entre tots/es eduquem. Podem definir l' agrupament com una petita entitat excursionista (Volta a Menorca amb Bicicleta 2002, Campaments de Pasqua i Estiu a Son Putxet o Santa Anna, Camí de Sant Jaume (León a Santiago de Compostela), Viatge de RiG a la  Vall d' Aran en 2007, Volta a Menorca i pel GR-223 dels  PiC 2015 i Campament Serra de Tramuntana sobre el  GR-221 també dels PiC en 2016,  Campament Solidari  dels Trucs al Raiguer de Mallorca 2017 i 1/2 Volta a Menorca dels PiC en 2018) però sobretot aquesta associació treballa el model pedagògic donat pel mètode escolta, el qual  és un sistema d'’ auto educació progressiva basat en: una llei i una promesa, una educació per l’acció i una vida en petits grups.  El mètode es basa en programes progressius i atractius d'activitats variades, basades en els interessos dels/les participants/es, que inclouen jocs, tècniques i serveis a la comunitat; aquestes activitats es desenvolupen principalment a l’ aire lliure, en contacte amb la naturalesa. La pedagogia i mètode escolta que es du a terme amb els infants i joves membres de l' associació s' aplica i es diferencia segons l' edat dels mateixos. En la unitat Castors i Llúdrigues (que tenen de 6 a 8 anys). En els i les Llops/ Daines (que tenen de 8 a 11 anys) trobem que és l'etapa educativa en què els/les infants/tes tenen clar que volen jugar, divertir-se, fer coses i, sobretot, fer-ho tot junt amb els/les altres. L'Equip de Caps és el responsable de transformar aquests desigs en accions concretes, gestades, triades i convertides en elements de progrés per mitjà dels mecanismes d'autogestió i animació que proposa l'Escoltisme. En la unitat dels Ràngers i Guies (11 a 14 anys) la famosa i temuda per molts etapa de la pre-adolescència en la qual cerquen el joc i els/les companys/nyes que necessiten per fer projectes i per dur-los a terme. És l’etapa on els/les al·lots/es han d'acceptar la seva persona, on assumeixen responsabilitats i on prenen decisions conscientment. Tot açò en un marc d'aventura, de risc i de diversió. Passam ara a la unitat de Pioners i Caravel·les (14 a 17 anys). A la mesura de les ambicions adolescents, els pioners i les caravel·les proposen i realitzen les empreses més variades. Aquesta etapa es caracteritza especialment per la dinàmica d'equip i per la cor-responsabilitat dins d'aquests. L'objectiu de totes les activitats és que el pioner i la caravel·la aprengui a ser lliure, a pensar per ell mateix; Per acabar i no sempre presents en l'agrupament (molts van a estudiar o exerceixen com a ajudants de monitor, la unitat de Trucs o Róvers (a partir dels 17 anys fins els 19). El fonamental d'aquesta etapa és aconseguir que el/la jove/va sigui autònom, és a dir, capaç de plantejar-se les seves pròpies metes, i cercar els mitjans per solucionar els seus propis problemes. En el grup Escolta trobarà sempre amics que l'ajudin i l'animin a incorporar-se activament a la societat posant en pràctica els valors humans i cristians assimilats a través de l'educació escolta mitjançant el servei a la comunitat. Ara ja sabeu una mica més del funcionament de les unitats Escoltes. Com a complement de la nostra tasca educativa i sempre dins l'agrupament i associació s' han posat en marxa algunes iniciatives basades en el mètode escolta però que tenen un eix educatiu totalment alternatiu. Un cop al mes es troba la Secció de Jardineria i manteniment que permet als joves escoltes aprendre tasques, tècniques i coneixements sobre plantes, arbres i petites construccions mentre es fa algun servei (neteja de camins i litoral públic o en instal·lacions d' altres entitats).


Escoltes de Menorca es proposa educar als fillets i filletes de cara al seu desenvolupament com a ciutadans compromesos. Adrecem la nostra proposta educativa a tots els infants, adolescents, joves i adults, ja que tota persona té moltes coses a aprendre, un camí per recórrer cap a la transcendència i un país per entendre, estimar i transformar.  La nostra proposta educativa es fonamenta en tres opcions bàsiques que representen tres angles d' actuació concrets en el terreny del servei a la societat. Aquestes tres opcions es concreten en una proposta de valors explícits a la llei escolta. Parlem de la Fe (en la natura, en la vida, en un mateix, l' Educació i el País (la nostra llengua, història, patrimoni i cultura). Ara, en un moment en el qual es parla de crisi de valors, en el si dels agrupaments i dels equips es treballa aquesta llei per anar redescobrint el sentit que cadascun dels valors té per a nosaltres i per a la societat en els nostres dies. El text de la llei escolta diu així: Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom. Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres. Aprenem a ser útils i a fer servei. Som germans de tothom i treballem per la pau. Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món. Defensem la natura i protegim la vida. Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots. Som decidits i afrontem les dificultats sense por. Estimem el treball i volem fer bé les coses. Aprenem a estimar i a jugar net. La nostra metodologia es basa en fer Projectes en Grup i en l'educació per a l'acció. Segons els objectius de la Pedagogia del Projecte cada individu i cada grup ha de caminar cap a l'autonomia personal, la responsabilització, la capacitat d'organitzar-se i l'autogestió del grup. Així doncs, l'aplicació de la Pedagogia del Projecte converteix a cada individu i cada grup en protagonista de la seva acció, des de la proposta fins a la revisió: descobrir, proposar, escollir, planificar, realitzar i revisar constitueixen els passos obligats de tot projecte. Tot/a membre que entri en una unitat escolta, quan hagi descobert l'estil de la vida escolta, es pot adherir a la promesa i a la Llei, i fer el compromís de participar en la vida de la unitat, de l'agrupament i dels Escoltes de Menorca, mitjançant la Promesa Escolta. Aquest compromís es manifestarà davant dels/de les altres al·lots/tes i davant dels/les altres membres de la unitat, d'acord amb les orientacions concretes que proposa el mètode de l'etapa corresponent. Sempre haurà de ser conscient/a, responsable, sincer/a en la mesura de l'edat. El text de la promesa podrà ser lliure, però haurà de reflectir els deures envers un mateix, els altres (l' agrupament i la societat) i el seu país (aquí entenem la terra on vivim). Els i les escoltes poden inspirar-se per fer la promesa en la Llei Escolta concebuda pel fundador de l’Escoltisme Sir Robert Baden Powell. Sempre a punt!


FORMACIONS: Ara parlarem de les figures i formacions exigibles en tot cas als monitors (per rati de 1 monitor/a titulat/da per a cada 12 fillets/es) i responsables del nostre agrupament i a totes les entitats de temps lliure infantils i juvenils. Recordar que aquestes són formacions obertes per a totes les persones (pares, mares i tutors legals inclosos) i que són molt útils alhora de trobar feina. Recordar tan la formació de Monitor com la de director de temps lliure passen a ser formacions professionals de règim especial atesos a la normativa Europea que regula aquests estudis oficials. Podeu trobar més informació sobre les possibles convalidacions a l' IQPIB. Les formacions són:  MONITOR I DIRECTOR DE TEMPS LLIURE. Des de fa alguns anys, Escoltes de Menorca compta amb una escola de formació homologada pel CIMe, que convoca cursos  de monitor i director de temps lliure adreçats  a aquelles persones que volen obtenir una formació global i bàsica com a animadors / coordinadors de lleure. Realitzar amb aprofitament aquesta formació porta a l' obtenció del títol de Monitor / Director de temps lliure (reconegut oficialment per la Direcció General de Joventut),  recordem que son titulacions necessàries per desenvolupar qualsevol tasca educativa legal i oficial  en el món del lleure.   Per a més informació contactar amb Escoltes de Menorca cridant al 971 368 863 o enviant un mail a escoltes@escoltesmenorca.org


SOCORRISTA AQUÀTIC: Parlem ara d' una altra titulació que la llei ens exigeix alhora d' educar als infants sempe que la instal·lació o la zona natural que emprem per a les nostres activitats no tengui una figura com aquesta, el socorista aquàtic. Cal dir que essent menorca una zona turística és molt fàcil treballar als estius amb aquesta formació. On pots treballar? Com a socorrista aquàtic pots treballar en instal·lacions aquàtiques o llocs de bany: piscines públiques o privades (comunitàries, hotels...),platges, càmpings, parcs aquàtics, balnearis, llocs de pràctica d’esports d’aventura,... Per tant, el treball el pots realitzar a l’aire lliure o bé sota cobert. Has de tenir en compte que si treballes a l’aire lliure estaràs exposat a la llum del sol la major part de la jornada. Quins requisits has de complir? Tot i que no es imprescindible, es té en compte el coneixement d’idiomes ja que moltes vegades es treballa en llocs turístics. Normalment no es demana experiència prèvia, però sí és recomanable. Per accedir a aquest lloc és necessari posseir el carnet de socorrista i la corresponent llicència federativa de l’any en curs. La llicència s’ha de renovar cada 2 anys passant un examen pràctic (nivell físic) i un teòric (coneixements) sempre que es faci el socorrista aquàtic i a través de la FSSIB.  El curs de socorrista de piscines dura 10 hores i té una vigència de 10 anys. Curs de socorrista aquàtic. Per accedir a aquesta titulació s’ha de tenir la de Socorrista de Primers Auxilis (pots realitzar els dos cursos de forma simultània). El curs de socorrista aquàtic té una càrrega lectiva de com a mínim 100 hores i s’hi treballen temes com ara: tipus i característiques d’instal·lacions aquàtiques, suport vital bàsic, l’ofegat, accidents en el medi aquàtic, lesions, el perfil professional, tècniques de salvament, tècniques de rescat, entre d’altres. Quines habilitats demanen? Per a aquesta ocupació es requereix tenir una bona forma física (rapidesa, força, resistència física i agudesa visual entre d’altres). Has de pensar que es fa un gran esforç quan cal actuar! Es busca a persones amb organització i disciplina, capacitat de lideratge, capacitat d’atenció i concentració, i eficiència. Quines seran les teves funcions? Les teves funcions seran vigilar i prevenir situacions de risc, auxiliar les persones accidentades mitjançant el salvament aquàtic i/o aplicant els teus coneixements en primers auxilis, abastar la farmaciola i la sala de salvament amb els productes necessaris, informar els/les encarregats/ades de manteniment d’instal·lacions aquàtiques sobre possibles anomalies o avaries que puguin suposar un risc per a les persones usuàries i complir i exigir el compliment de les normes elementals de seguretat i higiene. Recordar també que atesos a la normativa Europea que regula aquests estudis passen a ser també  formacions professionals de règim especial Podeu trobar més informació sobre les possibles convalidacions a l' IQPIB . Si voleu més informació sobre les titulacions de socorrista de piscina o el socorrista aquàtic (platges, parcs aquàtics i piscines) podeu contactar amb  creu roja menorca (Ciutadella)  971 391 993, contactar amb la delegada de la fundació per a l' esport Balear a  mcardona@fundacioesportbalear.es o visitant l' espai web de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears.


GUIA DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYA i ESCALADA. Curs dirigit a persones que els agrada la natura o esportistes federats que desitgen formar-se com a instructor benèvol d' excursionisme, obtenint una titulació a través de l’Escola Balear d’Activitats per Muntanya. Competències: aquesta titulació federativa capacita per realitzar les funcions d’instructor d’excursionisme dins un club o associació a l’àmbit federatiu reconegut per la FBME. Requisits mínims dels participants: - Estar en possessió de la Llicencia Federativa FBME de l’any en curs. - Ser major d’edat al moment de la inscripció. - Graduat escolar o equivalent LOGSE. Esquema d' Estudis i càrrega horària parcial: Coneixement medi Natural 2 h, Orientació I i II 2 h, Tècnica bàsica 1 h, Conducció de grups 4 h, Legislació 2 h, L’exercici físic i el cos humà 2 h, Material 3 h, Ecologia 2 h, Orientació III 2 h, Didàctica 3 h, Organització de l’activitat 2 h, Socors i rescat 3 h, Mecàniques de progressió en diferents terrenys 3 h, El Bivac i l’Acampada 3 h, Pràctiques tutoritzades 60h Pràctiques a un club o associació esportiva 50h. Càrrega horària Total 145h. Més informació a Escola Balear d' activitats per Muntanya. Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. C\ Uruguai s/n. (Palma Arena) CP 07010. Telf. 971 291 374 e-mail: infoebam@gmail.com